Solidus Tech

Společnost Solidus Tech s.r.o. byla založena v roce 2012 pracovníky bývalé společnosti Ericsson Business System s.r.o. a navazuje tak na dlouholeté dodávky telekomunikačních systémů předním zákazníkům v České republice. Mezi významné produkty naše významné produkty patří Dispečerské systémy, Svolávací systémy, Bezpečnostní systémy. V polovině roku 2015 jsme začali vývoj produktů zaměřených na Internetizaci Věcí, známé pod pojmem Internet of Things (IoT) pracující s protokolem LoRa

.

Svými zkušenostmi a dlouholetou praxi v oboru se SolidusTech řadí k výrazným dodavatelům IT technologií včetně servisního zázemí.

Více o naší společnosti >

Solidus Tech - dodávky telekomunikačních systémů, LoRa, Internet of Things

18 . 5 . 2016

LPWAN z praktického pohledu

Rok 2016 přinesl a jistě ještě přinese do praxe v České Republice mnoho zajímavých technologií a jednou z nich je bezesporu LPWAN jako význámná součást ekosystému IoT. Článek byl zveřejněn i na stránkách www.hw.cz.

30 . 3 . 2016

IoT jako prevence proti ohni

V dnešní době jsou teploty nadprůměrné, tedy je i zvýšené riziko požárů volných porostů nebo uskladněných materiálů jako je například seno, sláma nebo uhlí.

Astra Ericcson Business Sec com Mitel