LPWAN v ČR a první reálné zkušenosti v pilotním projektu

13 . 1 . 2017

Rok 2016 byl z pohledu IoT rokem příchodu nízkopříkonových rádiových technologií (LPWAN) minimálně na náš trh. Do komerčního provozu byly uvedeny hned dvě národní infrastruktury – první je Sigfox, provozována společností Simple Cell Networks a.s., a druhá infrastruktura nad standardem LoRaWAN, kterou spustily České Radiokomunikace a.s. Zatímco první zmíněná infrastruktura je nyní poměrně dobře dostupná na území České republiky a z její podstaty také v mnoha státech nejen v Evropě, pak LoRaWAN započala svůj rozjezd zprvu v krajských městech a nyní se dále úspěšně rozvíjí tak, aby rovněž dosáhla přívlastku ,,národní“. V roce 2016 jsme také zaznamenali několik více či méně úspěšných pokusů o rozjetí privátních či izolovaných infrastruktur na LoRaWAN. Za zmínku v tomto ohledu stojí také síť budovaná kolem Plzně pod zájmovým sdružením PlzenecNET. Všechny tyto aktivity posunuly i počáteční nesmělé krůčky kolem prvních IoT LPWAN projektů o pořádný kus dopředu. Dále si pojďme přiblížit jeden konkrétní projekt.

Mikropilot odečtů vodoměrů pro SmVaK

Myšlenka odečtů vodoměrů dálkovým způsobem je poměrně stará a v mnoha případech také již realizovaná s využitím těch technologií, které byly k dispozici v době uvedení těchto myšlenek do praxe. Vesměs se jedná buď o lokální rádiové odečty systémů typu read-by-walk nebo jejich modifikace, které přenášejí lokálně nashromážděná data pomocí technologie GSM nebo některé ryze síťové technologie (ethernet, wifi) do databází provozovatele distribuční vodárenské sítě. Snad jedinou výjimkou je zde existence rádiové sítě na 169 MHz, kterou by bylo možné považovat za jakéhosi průkopníka LPWAN, ovšem ne tak při pohledu na cenu za koncovou jednotku a následně přenos dat. Naše společnost se rozhodla na základě přání zákazníka vyvinout kompletní odečítací jednotku vodoměru Sensus 420 a otestovat přicházející IoT LPWAN technologie v praxi.

 

               Odečítací jednotka napojená na vodoměr SENSUS

Ve vytipovaných lokalitách okresu Frýdek-Místek bylo nasazeno celkem 10 jednotek, které dokázaly načítat reálnou spotřebu vody proudící sledovaným vodoměrem, sestavit z ní paket vhodný pro přenos a odvysílat jej. Následně pak z tzv. backendu s využitím popsaného API, kam data dorazila, dokázaly přečíst sledovanou spotřebu a vizualizovat či exportovat ji pro další využití na straně uživatele. Vznikl tak celý ekosystém typu čidlo-infrastruktura-aplikace, který prokázal životaschopnost té myšlenky, která je už více než rok rozebírána na různých fórech.

Pro uvedení myšlenek do praxe jsme zvolili infrastrukturu Sigfox díky její dostupnosti v uvažovaných lokalitách, kde by byla instalována, a také díky vstřícnému postoji operátora. Byli jsme příjemně překvapeni zejména dostupností v těžkých indoor podmínkách a také poměrně dobrou spolehlivostí přenášených dat tam, kde signál splňoval kritéria pro garanci přenosů. Objektivně řečeno, pokud jsme nainstalovali zařízení do cca 5 km od nejbližší BTS, pak bylo možné počítat i s těžkým indoor pokrytím a prakticky bezeztrátovým provozem. Snad za vše hovoří naše zatím nejnáročnější instalace do kanálové šachty, kde bylo čidlo umístěno cca 30 cm pod zemským povrchem a nejbližší BTS nebyla blíže než zhruba 7 km. Přesto se podařilo přenést 80 % zpráv a bez potíží z nich zrekonstruovat např. průtokovou křivku, či mít poměrně přesnou informaci o stavu vodoměrů z této lokality.

Závěrem tedy bylo konstatováno, že Sigfox je pro tyto účely a tak, jak je v ČR budován, velmi vhodnou technologií. Nicméně jsme se i přesto rozhodli otestovat v praxi také síť LoRaWAN, ačkoliv jsme si byli vědomi, že se bude jen velmi těžko srovnávat narrowband technologie Sigfox s relativně širokým pásmem zabírající technologií LoRaWAN. Právě šířka pásma hraje do karet technologii Sigfox, protože z principu zajišťuje daleko lepší penetraci do indoor prostředí. Motivací pro otestování LoRaWAN byla zvláště pak její otevřenost a nepoměrně širší aplikační pole při využití HW koncové odečítací jednotky. Naše testy dopadly nad očekávání dobře a pouze pro shrnutí lze konstatovat, že se potvrdila horší penetrace do indoor prostředí tak, jak jsme očekávali – nicméně to platí pouze při větších vzdálenostech od GW. Naštěstí si tento nedostatek uvědomují plánovači sítě, a jak České Radiokomunikace, tak PlzenecNET, avizují zhruba 3x větší počet GW, než má Sigfox BTSek, což by mělo vést ke srovnatelnému pokrytí.

Při testech obou technologií jsme si ale začali uvědomovat fakt, že se jistě vyskytnou místa, kde neuspějeme ani s jednou ze zmíněných technologií. Z tohoto důvodu jsme přemýšleli nad jakýmsi přijímačem (tzv. repeaterem) pro jednu či druhou technologii. Zde zase pro změnu dominuje LoRaWAN tak, jak je otevřen její standard i pro nestandardní kousky. S využitím dostupných transceiverů LoRaWAN lze totiž poměrně snadno realizovat pouhým doplněním FW tzv. přímý rádiový mód, kdy lze využít pro přenos jak pásmo 868 MHz, tak 433 MHz, a data z velmi těžko dostupných míst pak přenést LoRa modulací k místu, kde je dostupný infrastrukturní signál. Na tomto místě pak poslouchá opět přijímač LoRa a v momentě, kdy obdrží data, se opět pomocí mechanismu ve FW přepne do infrastrukturního módu a data dále přenese. Takový přijímač (repeater) pak může spolupracovat i s více jednotkami a vytvořit tak velmi levnou mini GW verzi. Naše společnost již vybavuje vhodným FW čidla, která vyrábíme, a z každého čidla lze pouhou konfigurací vyrobit repeater, proprietární nebo infrastrukturní čidlo. Tím se otevírají ještě další možnosti – např. pro již zmíněné read-by-walk systémy, kdy není potřeba žádný jiný HW. Bohužel technologie Sigfox je v tomto ohledu nepoměrně komplikovanější, což plyne z její uzavřenosti. Realizovat podobný repeater by představovalo doplnit stávající HW o další přenosový prostředek, což má negativní vliv na cenu koncového zařízení a v konečném důsledku taky na jeho spotřebu. Je ovšem otázkou, zda Sigfox vůbec něco takového bude potřebovat, když vezmeme v úvahu jeho dobré penetrační schopnosti. Nicméně toto bude potřebovat další zvážení a bude záležet také na konkrétní aplikaci.

Celý ekosystém IoT je pochopitelně potřeba uzavřít nějakou smysluplnou vizualizací/aplikací. Také zde jsme tedy nelenili a s partnerskou firmou vyvinuli alespoň základní pohled na přenášená data. Pochopitelně tato data čeká ještě transport do zákaznických systémů pro účely fakturace, či do jiných aplikací za účelem archivace nebo následné analýzy.


 

31. 5. 2018

Nové senzory pro IoT

Na základě požadavků našich klientů se nám podařilo vyrobit nové senzory. Dále jsme jsme rozšířili naše techologie i o NB-IOT. sledujte náš

eshop, kde naleznete kompletní sortiment našich výrobků.

18. 10. 2017

Smart metering

V oblasti smart meteringu jsme po několika úspěšných pilotních projektech (SmVaK, VAS divize Znojmo, ČeVaK a další) zahájili implementaci reálných nasazení v řádech mnoha stovek až tisíce kusů inteligentních vodoměrných jednotek z vlastní produkce v infrastrukturách LoRaWAN a Sigfox.

Opět i  zde poskytujeme kromě vlastního HW služby aplikačního serveru a řešíme konektivitu jednak na vlastní LoRaWAN infrastruktuře, tak na infrastruktuře Sigfox. V realizaci jsou rovněž projekty, kde je testována metoda Read by Drive přes kombinovný LoRaWAN a proprietární LoRa protokol. Do projektů nasazujeme vlastní odečítací hlavy pro vodoměry Sensus 420/620, Itron Floodis, dále průmyslové typy MAINECKE WPD, WSD a Sensus Maistream. Všechny jednotky mají inteligentní hlídaní průtoků, disponují dálkovou konfigurací parametrů a jsou neustále vylepšovány našim vývojovým týmem.

6. 10. 2017

Chytré vinice, zemědělství,..

Společnost Solidus Tech dodala čidla pro tzv. chytré vinice pro infrastrukturu Sigfox. Naše čidla jsou rozmístěná v oblasti Mikulovska, Hodonínska, Břeclavska a dokonce i v dolním Rakousku. Pomáháme vinařům sbírat důležitá data o teplotách, vlhkosti a srážkách na rozsáhlých vinicích a díky těmto údajům dokáži vinaři předvídat různé důležité parametry pro maximální výnosy jejich úrody.

 

Dále jsme připravili další modifikace čidel pro přesné zemědělství pro partnerskou společnost. Dodávky jsou zatím úspěšně testovány přímo u konečných uživatelů a o konečných výsledcích budeme informovat.

4. 9. 2017

Spolupráce s Deutsche Telekom/T-Mobile

Naše společnost podepsala kontrakt na dodávku prvních 500ks zařízení pro RFID identifikaci pro infratrukturu Sigfox se společnosti T-mobile.

Dodávka obsahuje jak HW, tak i příslušnou aplikaci, na které pracujeme s partnerem hiDeSign, kde využíváme vlastní aplikační server vytvořený speciálně pro IoT projekty. Společně s T-mobile vnímáme ohromný potenciál v RFID jednotkách, které díky bateriovému napájení umožňují velmi snadnou instalaci. První pilotní nasazení proběhlo v oblasti facility managementu a v přípravě jsou projekty v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

1. 3. 2017

AsixWAN - vlastní LoRa network infrastruktura

 

 

Společnost hiDeSign s.r.o. a Solidus Tech s.r.o. nabízejí vlastní ucelené řešení, jehož základem je Network Server, dále jen NS, mající za úkol koordinovat komunikaci mezi senzorem, přenosovou branou, dále jen GW (gateway) a aplikací.

13. 1. 2017

LPWAN v ČR a první reálné zkušenosti v pilotním projektu

Rok 2016 byl z pohledu IoT rokem příchodu nízkopříkonových rádiových technologií (LPWAN) minimálně na náš trh. Do komerčního provozu byly uvedeny hned dvě národní infrastruktury – první je Sigfox, provozována společností Simple Cell Networks a.s., a druhá infrastruktura nad standardem LoRaWAN, kterou spustily České Radiokomunikace a.s. Zatímco první zmíněná infrastruktura je nyní poměrně dobře dostupná na území České republiky a z její podstaty také v mnoha státech nejen v Evropě, pak LoRaWAN započala svůj rozjezd zprvu v krajských městech a nyní se dále úspěšně rozvíjí tak, aby rovněž dosáhla přívlastku ,,národní“. V roce 2016 jsme také zaznamenali několik více či méně úspěšných pokusů o rozjetí privátních či izolovaných infrastruktur na LoRaWAN. Za zmínku v tomto ohledu stojí také síť budovaná kolem Plzně pod zájmovým sdružením PlzenecNET. Všechny tyto aktivity posunuly i počáteční nesmělé krůčky kolem prvních IoT LPWAN projektů o pořádný kus dopředu. Dále si pojďme přiblížit jeden konkrétní projekt.

11. 11. 2016

Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení. 

7. 10. 2016

Mikropilot pro SmVaK

Ke konci června 2016 naše společnost SolidusTech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro dálkový odečet vodoměrů společnosti SmVaK Ostrava a.s. Na tomto pilotním projektu jsme úzce spolupracovali se společnosti OVOD  a.s., která je servisní společnosti SmVaKu a zodpovídá mimo jiné za odečty vodoměrů.

21. 9. 2016

Eshop - koncová zařízení IoT

Spustili jsme eshop s koncovími zařízeními pro IoT. Pomocí odkazu http://eshop.solidustech.cz  spustíte stránky eshopu.

hiDesign mineo ZOOCO EOCE VŠB-TU Ostrava