Mikropilot pro SmVaK

7 . 10 . 2016

Ke konci června 2016 naše společnost SolidusTech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro dálkový odečet vodoměrů společnosti SmVaK Ostrava a.s. Na tomto pilotním projektu jsme úzce spolupracovali se společnosti OVOD  a.s., která je servisní společnosti SmVaKu a zodpovídá mimo jiné za odečty vodoměrů.

Technické řešení mikropilotu

 Pro dálkový odečet dat a jejich přenos byl speciálně vyvinut nový typ odečítacího a vysílacího IoT zařízení.Pro vývoj odečítací části zařízení  byly určující tyto hlavní ideje: 

 • Byl zvolen optický princip pro snímací hlavu použitím pokrokových optoelektronických technologií
 • Proběhly zátěžové testy např. při zaroseném sklíčku, kapkách vody na terčíku apod.
 • Průměrná spotřeba energie se pohybovala u 18microA v aktívním stavu ( neustálé snímání terčíku )
 • Bylo zvoleno napájení z řídící jednotky
 • Krytí IP 68

Výsledkem je velmi odolné zařízení pracující s absolutní přesností.

 

Pro vývoj přenosové části zařízení  byly zvoleny následující parametry a přenosová síť : 

 • Infrastruktura SigFox
 • Vyvinuli jsme duální čítač s bateriovým napájením a integrovanou anténou
 • Určujícím faktorem byla velmi nízká spotřeba baterie v režimu spánku, pouhé 4 microA
 • Periodu odečítání je možno měnit dálkovým přístupem individuálně pro každé čidlo

 Tvorba aplikačního rozhraní

 Naměřené hodnoty budou automaticky exportovány z backendu SigFox do naší aplikace,která jednoduše znázorní odečtené hodnoty.Z aplikace bude rovněž možné exportovat data do různých formátu jako je csv,pdf,xls a další.

  Podmínky pro zadání mikropilotního projektu 

 Pro definování zadání mikropilotního projektu byly určeny základní požadavky na odečet a přenos dat jako :

 • Výběr 10 ti odečítacích míst ve vybraných lokalitách s rozdílnými instalacemi vodoměrů
 • Rádius oblasti byl vymezen na 10 km od středu města Frýdek-Místek
 • Požadováno bylo bateriové napájení s životností baterie 5 let
 • Byla požadována přesnost odečtů na 1 litr
 • Byl zvolen typ vodoměru Sensus
 • Byl zvolen vzorek typických odběratelů -  rodinný dům, panelák, provozovna,firma
 • Byl požadován odečet dat každou hodinu
 • Byl vyžadován přenos dat a jejich vizualizace

 Cíle mikropilotu

 Hlavním cílem mikropilotu bylo testování výše popsaného IoT zařízení/senzorů pro dálkový odečet vodoměrů a přenos odečtených dat pomocí přenosové sítě SigFox do vnitropodnikového informačního systému SmVaKu.Vodoměry byly osazeny námi vyvinutým čítačem a vysílačem dat – IoT zařízením.

Byly vybrány různé vzorky umístění vodoměrů, abychom  se ujistili , že dálkový odečet je reálný i z těžko přístupných míst a z hlediska rádiového přenosu z míst téměř nedostupných. Vybrané vodoměry byly ve sklepích rodinných a bytových domů, šachticích i v hrázi pod kovovým poklopem.

Dalším cílem bylo ověření přesnosti samotných odečtů. Pro toto ověření byla zvolena indoorová lokalita ve společnosti OVOD,kde byl vodoměr s odečítacím zařízením umístěn do testovací laboratoře a tam byly nasimulovány podmínky stejné reálnému nasazení.

 Průběh mikropilotu  -  instalace odečítacích jednotek

 Při instalaci jsme museli řešit různé způsoby jak umístit jednotky. Dá se říci ,že každé odběrné místo je jedinečné.Více ukazují přiložené snímky z instalací:

 

 

 

 

Pro mikropilot byly vybrány i místa umístění vodoměrů , u kterých jsme věděli, že přenos dat bude velmi obtížný , ale zařízení pracovalo spolehlivě i tam.Jednalo se o šachtice něky i 1m hluboké viz foto:

 

 

Při instalaci v těchto šachtách se dařilo přenášet data co 4 hodiny.

Výsledek  mikropilotu

Naše společnost  svými zařízeními prokázala 100% spolehlivý způsob odečítání a přenosu naměřených dat po infrastruktuře SigFox.Průměrná spotřeba zařízení při hodinových odečtech se pohybovala u 35 microA, což zaručuje provozuschopnost zařízení na více jak 5 let na jednu vyměnitelnou baterií.

Bylo prokázáno, že dálkový odečet lze provádět i v těžko dostupných přenosových podmínkách, jako jsou šachtice,hluboké sklepy apod. Přesnost odečtu byla vyhodnocena na 1 litr,což je přirozená odchylka u manuálního odečtu.

V laboratoři spol. OVOD byly prováděny kontrolní nepravidelné odečty, které spolehlivost jasně potvrzují. Samotné odečty jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

datum odečtu

stav vodoměru (l)

nasnímané hodnoty (l)

rozdíl (l)

21.09.2016

865

864

-1

22.09.2016

1 684

1 685

1

23.09.2016

2 285

2 284

-1

29.09.2016

3 674

3 674

0

30.09.2016

3 967

3 967

0

03.10.2016

3 967

3 967

0

05.10.2016

5 259

5 259

0

 

Samotná technologie SigFox je dostatečně robustní pro realizaci nejen mikropilotů a pilotů, ale i pro nasazení do reálného komerčního provozu.

Naše IoT zařízení pro dálkový odečet vodoměrů bylo nedávno certifikováno SigFox certifikací a nyní nestojí nic v cestě  k jeho plošnému využívání i u ostatních vodárenských společností jako je SmVaK.

 


 

31. 5. 2018

Nové senzory pro IoT

Na základě požadavků našich klientů se nám podařilo vyrobit nové senzory. Dále jsme jsme rozšířili naše techologie i o NB-IOT. sledujte náš

eshop, kde naleznete kompletní sortiment našich výrobků.

18. 10. 2017

Smart metering

V oblasti smart meteringu jsme po několika úspěšných pilotních projektech (SmVaK, VAS divize Znojmo, ČeVaK a další) zahájili implementaci reálných nasazení v řádech mnoha stovek až tisíce kusů inteligentních vodoměrných jednotek z vlastní produkce v infrastrukturách LoRaWAN a Sigfox.

Opět i  zde poskytujeme kromě vlastního HW služby aplikačního serveru a řešíme konektivitu jednak na vlastní LoRaWAN infrastruktuře, tak na infrastruktuře Sigfox. V realizaci jsou rovněž projekty, kde je testována metoda Read by Drive přes kombinovný LoRaWAN a proprietární LoRa protokol. Do projektů nasazujeme vlastní odečítací hlavy pro vodoměry Sensus 420/620, Itron Floodis, dále průmyslové typy MAINECKE WPD, WSD a Sensus Maistream. Všechny jednotky mají inteligentní hlídaní průtoků, disponují dálkovou konfigurací parametrů a jsou neustále vylepšovány našim vývojovým týmem.

6. 10. 2017

Chytré vinice, zemědělství,..

Společnost Solidus Tech dodala čidla pro tzv. chytré vinice pro infrastrukturu Sigfox. Naše čidla jsou rozmístěná v oblasti Mikulovska, Hodonínska, Břeclavska a dokonce i v dolním Rakousku. Pomáháme vinařům sbírat důležitá data o teplotách, vlhkosti a srážkách na rozsáhlých vinicích a díky těmto údajům dokáži vinaři předvídat různé důležité parametry pro maximální výnosy jejich úrody.

 

Dále jsme připravili další modifikace čidel pro přesné zemědělství pro partnerskou společnost. Dodávky jsou zatím úspěšně testovány přímo u konečných uživatelů a o konečných výsledcích budeme informovat.

4. 9. 2017

Spolupráce s Deutsche Telekom/T-Mobile

Naše společnost podepsala kontrakt na dodávku prvních 500ks zařízení pro RFID identifikaci pro infratrukturu Sigfox se společnosti T-mobile.

Dodávka obsahuje jak HW, tak i příslušnou aplikaci, na které pracujeme s partnerem hiDeSign, kde využíváme vlastní aplikační server vytvořený speciálně pro IoT projekty. Společně s T-mobile vnímáme ohromný potenciál v RFID jednotkách, které díky bateriovému napájení umožňují velmi snadnou instalaci. První pilotní nasazení proběhlo v oblasti facility managementu a v přípravě jsou projekty v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

1. 3. 2017

AsixWAN - vlastní LoRa network infrastruktura

 

 

Společnost hiDeSign s.r.o. a Solidus Tech s.r.o. nabízejí vlastní ucelené řešení, jehož základem je Network Server, dále jen NS, mající za úkol koordinovat komunikaci mezi senzorem, přenosovou branou, dále jen GW (gateway) a aplikací.

13. 1. 2017

LPWAN v ČR a první reálné zkušenosti v pilotním projektu

Rok 2016 byl z pohledu IoT rokem příchodu nízkopříkonových rádiových technologií (LPWAN) minimálně na náš trh. Do komerčního provozu byly uvedeny hned dvě národní infrastruktury – první je Sigfox, provozována společností Simple Cell Networks a.s., a druhá infrastruktura nad standardem LoRaWAN, kterou spustily České Radiokomunikace a.s. Zatímco první zmíněná infrastruktura je nyní poměrně dobře dostupná na území České republiky a z její podstaty také v mnoha státech nejen v Evropě, pak LoRaWAN započala svůj rozjezd zprvu v krajských městech a nyní se dále úspěšně rozvíjí tak, aby rovněž dosáhla přívlastku ,,národní“. V roce 2016 jsme také zaznamenali několik více či méně úspěšných pokusů o rozjetí privátních či izolovaných infrastruktur na LoRaWAN. Za zmínku v tomto ohledu stojí také síť budovaná kolem Plzně pod zájmovým sdružením PlzenecNET. Všechny tyto aktivity posunuly i počáteční nesmělé krůčky kolem prvních IoT LPWAN projektů o pořádný kus dopředu. Dále si pojďme přiblížit jeden konkrétní projekt.

11. 11. 2016

Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení. 

7. 10. 2016

Mikropilot pro SmVaK

Ke konci června 2016 naše společnost SolidusTech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro dálkový odečet vodoměrů společnosti SmVaK Ostrava a.s. Na tomto pilotním projektu jsme úzce spolupracovali se společnosti OVOD  a.s., která je servisní společnosti SmVaKu a zodpovídá mimo jiné za odečty vodoměrů.

21. 9. 2016

Eshop - koncová zařízení IoT

Spustili jsme eshop s koncovími zařízeními pro IoT. Pomocí odkazu http://eshop.solidustech.cz  spustíte stránky eshopu.

hiDesign mineo ZOOCO EOCE VŠB-TU Ostrava