Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

11 . 11 . 2016

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení.  

    Certifikační  autorita SIGFOX na základě zhodnocení       konstrukce a měření dospěla k závěru,  že čidlo             SIGFOX MINI UNI lze provozovat v síti SIGFOX a           udělila našemu senzoru certifikaci pod číslem:                          P_0065_E5DE_01.

Vývoj a výroba tohoto druhu čidla proběhla na základě požadavků a potřeb jednotlivých IoT příběhů, o kterých pravidelně informujeme na stránkách www.iotcluster.cz.  Čidlo MINI UNI má dva univerzální vstupy (analog/digitál), proto je variabilní a lze jej dodat různých modifikacích:

 • Dvojtý čítač impulsů (obecný nebo pro vodoměry)
 • Hlídáč sepnutí kontaktů
 • Měření elektrických veličin (vycházejících z napětí)
 • Teploměr, vlhkoměr
 • Intenzita osvětlení
 • Akcelerometr
 • Další modifikace na přání

Senzor je dodáván i s příslušenstvím, tak aby byl jednoduše nasaditelný do provozu. Máme vyvinuté odečítací hlavy pro vodoměry SENSUS řady 420 a 620, ITRON. Variabilně lze sensor osadit otřesovým nebo akcelerometrickým snímačem. Jednotlivé modifikace je možno i kombinovat. Na oddělených pinech je k dispozici I2C sběrnice (TWI),  takže lze nakombinovat libovolné periférie dle tohoto standardu.

MINI UNI s odečítací hlavou SENSUS byla nasazena v mikropilotu vzdálených odečtů vodoměrů pro SMVAK, kde sensor byl umístěn jak v „těžkých“ indoor prostorech jako jsou sklepy panelových domů, garáže tak i „těžkých“ outdoor podmínkách jako jsou venkovní šachty, kde docházelo i k zatopení šachet, přesto sensor dokázal měřit a doručovat zprávy. Tyto praktické testy prokázaly robustnost HW a SW konstrukce. Celý článek o mikropilotu je k dispozici na: http://www.solidustech.cz/clanek/mikropilot-pro-smvak/

Je samozřejmostí, že senzor monitoruje i své provozní parametry jako je stav baterie, stav signálu a teplotu samotného čipu. Všechny tyto informace jsou přenášeny spolu s daty v payloadu do backendu Sigfox.

 Technické parametry senzoru MINI UNI

 • Provozní teplota -40 – 80°C
 • Dva Analogové/Digitální vstupy
 • bateriové napájení 3,6V
 • velmi nízká spotřeba v režimu spánku (jen 4uA)
 • dlouhá životnost baterie (cca 5 let, dle četnosti komunikace)
 • dálkově nastavitelná perioda měření a konfigurace parametrů měření
 • krytí IP65 / IP68
 • ERP<14dBm
 • Certifikace CE
 • Vyrobeno dle standardů RoHS
1 . 3 . 2017

AsixWAN - vlastní LoRa network infrastruktura

 

 

Společnost hiDeSign s.r.o. a Solidus Tech s.r.o. nabízejí vlastní ucelené řešení, jehož základem je Network Server, dále
jen NS, mající za úkol koordinovat komunikaci mezi senzorem, přenosovou branou, dále jen GW (gateway) a aplikací.

13 . 1 . 2017

LPWAN v ČR a první reálné zkušenosti v pilotním projektu

Rok 2016 byl z pohledu IoT rokem příchodu nízkopříkonových rádiových technologií (LPWAN) minimálně na náš trh. Do komerčního provozu byly uvedeny hned dvě národní infrastruktury – první je Sigfox, provozována společností Simple Cell Networks a.s., a druhá infrastruktura nad standardem LoRaWAN, kterou spustily České Radiokomunikace a.s. Zatímco první zmíněná infrastruktura je nyní poměrně dobře dostupná na území České republiky a z její podstaty také v mnoha státech nejen v Evropě, pak LoRaWAN započala svůj rozjezd zprvu v krajských městech a nyní se dále úspěšně rozvíjí tak, aby rovněž dosáhla přívlastku ,,národní“. V roce 2016 jsme také zaznamenali několik více či méně úspěšných pokusů o rozjetí privátních či izolovaných infrastruktur na LoRaWAN. Za zmínku v tomto ohledu stojí také síť budovaná kolem Plzně pod zájmovým sdružením PlzenecNET. Všechny tyto aktivity posunuly i počáteční nesmělé krůčky kolem prvních IoT LPWAN projektů o pořádný kus dopředu. Dále si pojďme přiblížit jeden konkrétní projekt.

11 . 11 . 2016

Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení.  

    Certifikační  autorita SIGFOX na základě zhodnocení       konstrukce a měření dospěla k závěru,  že čidlo             SIGFOX MINI UNI lze provozovat v síti SIGFOX a           udělila našemu senzoru certifikaci pod číslem:                          P_0065_E5DE_01.

Astra Ericcson Business Sec com Mitel