Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

11 . 11 . 2016

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení. 

Certifikační  autorita SIGFOX na základě zhodnocení konstrukce a měření dospěla k závěru,  že čidlo SIGFOX MINI UNI lze provozovat v síti SIGFOX a udělila našemu senzoru certifikaci pod číslem:  P_0065_E5DE_01.

Vývoj a výroba tohoto druhu čidla proběhla na základě požadavků a potřeb jednotlivých IoT příběhů, o kterých pravidelně informujeme na stránkách www.iotcluster.cz.  Čidlo MINI UNI má dva univerzální vstupy (analog/digitál), proto je variabilní a lze jej dodat různých modifikacích:

 • Dvojtý čítač impulsů (obecný nebo pro vodoměry)
 • Hlídáč sepnutí kontaktů
 • Měření elektrických veličin (vycházejících z napětí)
 • Teploměr, vlhkoměr
 • Intenzita osvětlení
 • Akcelerometr
 • Další modifikace na přání

Senzor je dodáván i s příslušenstvím, tak aby byl jednoduše nasaditelný do provozu. Máme vyvinuté odečítací hlavy pro vodoměry SENSUS řady 420 a 620, ITRON. Variabilně lze sensor osadit otřesovým nebo akcelerometrickým snímačem. Jednotlivé modifikace je možno i kombinovat. Na oddělených pinech je k dispozici I2C sběrnice (TWI),  takže lze nakombinovat libovolné periférie dle tohoto standardu.

MINI UNI s odečítací hlavou SENSUS byla nasazena v mikropilotu vzdálených odečtů vodoměrů pro SMVAK, kde sensor byl umístěn jak v „těžkých“ indoor prostorech jako jsou sklepy panelových domů, garáže tak i „těžkých“ outdoor podmínkách jako jsou venkovní šachty, kde docházelo i k zatopení šachet, přesto sensor dokázal měřit a doručovat zprávy. Tyto praktické testy prokázaly robustnost HW a SW konstrukce. Celý článek o mikropilotu je k dispozici na: http://www.solidustech.cz/clanek/mikropilot-pro-smvak/

Je samozřejmostí, že senzor monitoruje i své provozní parametry jako je stav baterie, stav signálu a teplotu samotného čipu. Všechny tyto informace jsou přenášeny spolu s daty v payloadu do backendu Sigfox.

 Technické parametry senzoru MINI UNI

 • Provozní teplota -40 – 80°C
 • Dva Analogové/Digitální vstupy
 • bateriové napájení 3,6V
 • velmi nízká spotřeba v režimu spánku (jen 4uA)
 • dlouhá životnost baterie (cca 5 let, dle četnosti komunikace)
 • dálkově nastavitelná perioda měření a konfigurace parametrů měření
 • krytí IP65 / IP68
 • ERP<14dBm
 • Certifikace CE
 • Vyrobeno dle standardů RoHS

 

31. 5. 2018

Nové senzory pro IoT

Na základě požadavků našich klientů se nám podařilo vyrobit nové senzory. Dále jsme jsme rozšířili naše techologie i o NB-IOT. sledujte náš

eshop, kde naleznete kompletní sortiment našich výrobků.

18. 10. 2017

Smart metering

V oblasti smart meteringu jsme po několika úspěšných pilotních projektech (SmVaK, VAS divize Znojmo, ČeVaK a další) zahájili implementaci reálných nasazení v řádech mnoha stovek až tisíce kusů inteligentních vodoměrných jednotek z vlastní produkce v infrastrukturách LoRaWAN a Sigfox.

Opět i  zde poskytujeme kromě vlastního HW služby aplikačního serveru a řešíme konektivitu jednak na vlastní LoRaWAN infrastruktuře, tak na infrastruktuře Sigfox. V realizaci jsou rovněž projekty, kde je testována metoda Read by Drive přes kombinovný LoRaWAN a proprietární LoRa protokol. Do projektů nasazujeme vlastní odečítací hlavy pro vodoměry Sensus 420/620, Itron Floodis, dále průmyslové typy MAINECKE WPD, WSD a Sensus Maistream. Všechny jednotky mají inteligentní hlídaní průtoků, disponují dálkovou konfigurací parametrů a jsou neustále vylepšovány našim vývojovým týmem.

6. 10. 2017

Chytré vinice, zemědělství,..

Společnost Solidus Tech dodala čidla pro tzv. chytré vinice pro infrastrukturu Sigfox. Naše čidla jsou rozmístěná v oblasti Mikulovska, Hodonínska, Břeclavska a dokonce i v dolním Rakousku. Pomáháme vinařům sbírat důležitá data o teplotách, vlhkosti a srážkách na rozsáhlých vinicích a díky těmto údajům dokáži vinaři předvídat různé důležité parametry pro maximální výnosy jejich úrody.

 

Dále jsme připravili další modifikace čidel pro přesné zemědělství pro partnerskou společnost. Dodávky jsou zatím úspěšně testovány přímo u konečných uživatelů a o konečných výsledcích budeme informovat.

4. 9. 2017

Spolupráce s Deutsche Telekom/T-Mobile

Naše společnost podepsala kontrakt na dodávku prvních 500ks zařízení pro RFID identifikaci pro infratrukturu Sigfox se společnosti T-mobile.

Dodávka obsahuje jak HW, tak i příslušnou aplikaci, na které pracujeme s partnerem hiDeSign, kde využíváme vlastní aplikační server vytvořený speciálně pro IoT projekty. Společně s T-mobile vnímáme ohromný potenciál v RFID jednotkách, které díky bateriovému napájení umožňují velmi snadnou instalaci. První pilotní nasazení proběhlo v oblasti facility managementu a v přípravě jsou projekty v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

1. 3. 2017

AsixWAN - vlastní LoRa network infrastruktura

 

 

Společnost hiDeSign s.r.o. a Solidus Tech s.r.o. nabízejí vlastní ucelené řešení, jehož základem je Network Server, dále jen NS, mající za úkol koordinovat komunikaci mezi senzorem, přenosovou branou, dále jen GW (gateway) a aplikací.

13. 1. 2017

LPWAN v ČR a první reálné zkušenosti v pilotním projektu

Rok 2016 byl z pohledu IoT rokem příchodu nízkopříkonových rádiových technologií (LPWAN) minimálně na náš trh. Do komerčního provozu byly uvedeny hned dvě národní infrastruktury – první je Sigfox, provozována společností Simple Cell Networks a.s., a druhá infrastruktura nad standardem LoRaWAN, kterou spustily České Radiokomunikace a.s. Zatímco první zmíněná infrastruktura je nyní poměrně dobře dostupná na území České republiky a z její podstaty také v mnoha státech nejen v Evropě, pak LoRaWAN započala svůj rozjezd zprvu v krajských městech a nyní se dále úspěšně rozvíjí tak, aby rovněž dosáhla přívlastku ,,národní“. V roce 2016 jsme také zaznamenali několik více či méně úspěšných pokusů o rozjetí privátních či izolovaných infrastruktur na LoRaWAN. Za zmínku v tomto ohledu stojí také síť budovaná kolem Plzně pod zájmovým sdružením PlzenecNET. Všechny tyto aktivity posunuly i počáteční nesmělé krůčky kolem prvních IoT LPWAN projektů o pořádný kus dopředu. Dále si pojďme přiblížit jeden konkrétní projekt.

11. 11. 2016

Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení. 

7. 10. 2016

Mikropilot pro SmVaK

Ke konci června 2016 naše společnost SolidusTech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro dálkový odečet vodoměrů společnosti SmVaK Ostrava a.s. Na tomto pilotním projektu jsme úzce spolupracovali se společnosti OVOD  a.s., která je servisní společnosti SmVaKu a zodpovídá mimo jiné za odečty vodoměrů.

21. 9. 2016

Eshop - koncová zařízení IoT

Spustili jsme eshop s koncovími zařízeními pro IoT. Pomocí odkazu http://eshop.solidustech.cz  spustíte stránky eshopu.

hiDesign mineo ZOOCO EOCE VŠB-TU Ostrava