SIGFOX

  

   

Jsme producenti koncových zařízení, které jsou určeny pro síť SIGFOX. Naše sensory procházejí certifikační autoritou SIGFOX, tak aby mohla nést označení SIGFOX READY. Samotná čidla jsou vyvíjena na základě podnětů jetnotlivých IoT příběhů, které publikujeme na stránkách www.iotcluster.cz

 

Ve IV.Q roku 2016 bylo certifikováno naše první čidlo Sigfox MINI UNI, které nese certifikaci ID: P_0065_E5DE_01. 

MINI UNI - Sigfox READY

  • Provozní teplota -40 – 80°C
  • Dva Analogové/Digitální vstupy
  • bateriové napájení 3,6V
  • velmi nízká spotřeba v režimu spánku (jen 4uA)
  • dlouhá životnost baterie (cca 5 let, dle četnosti komunikace)
  • dálkově nastavitelná perioda měření a konfigurace parametrů měření
  • krytí IP65 / IP68
  • ERP<14dBm
  • Certifikace CE
  • Vyrobeno dle standardů RoHS

 

1 . 3 . 2017

AsixWAN - vlastní LoRa network infrastruktura

 

 

Společnost hiDeSign s.r.o. a Solidus Tech s.r.o. nabízejí vlastní ucelené řešení, jehož základem je Network Server, dále
jen NS, mající za úkol koordinovat komunikaci mezi senzorem, přenosovou branou, dále jen GW (gateway) a aplikací.

13 . 1 . 2017

LPWAN v ČR a první reálné zkušenosti v pilotním projektu

Rok 2016 byl z pohledu IoT rokem příchodu nízkopříkonových rádiových technologií (LPWAN) minimálně na náš trh. Do komerčního provozu byly uvedeny hned dvě národní infrastruktury – první je Sigfox, provozována společností Simple Cell Networks a.s., a druhá infrastruktura nad standardem LoRaWAN, kterou spustily České Radiokomunikace a.s. Zatímco první zmíněná infrastruktura je nyní poměrně dobře dostupná na území České republiky a z její podstaty také v mnoha státech nejen v Evropě, pak LoRaWAN započala svůj rozjezd zprvu v krajských městech a nyní se dále úspěšně rozvíjí tak, aby rovněž dosáhla přívlastku ,,národní“. V roce 2016 jsme také zaznamenali několik více či méně úspěšných pokusů o rozjetí privátních či izolovaných infrastruktur na LoRaWAN. Za zmínku v tomto ohledu stojí také síť budovaná kolem Plzně pod zájmovým sdružením PlzenecNET. Všechny tyto aktivity posunuly i počáteční nesmělé krůčky kolem prvních IoT LPWAN projektů o pořádný kus dopředu. Dále si pojďme přiblížit jeden konkrétní projekt.

11 . 11 . 2016

Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení.  

    Certifikační  autorita SIGFOX na základě zhodnocení       konstrukce a měření dospěla k závěru,  že čidlo             SIGFOX MINI UNI lze provozovat v síti SIGFOX a           udělila našemu senzoru certifikaci pod číslem:                          P_0065_E5DE_01.

Astra Ericcson Business Sec com Mitel