Reference

 • OKD,a.s. 2012,2013
 • Důl Karviná 2012,2013
 • Důl ČSM 2012,2013
 • Důl Paskov 2012,2013
 • Důl Darkov 2012,2013
 • Důl Darkov, upgrade autligyfonní nadstavby, 2014
 • Důl Karviná, upgrade povrchové ústředny na lokalitě ČSA na systém MX-ONE, 2014
 • Důl Karviná, upgrade autligyfonní nadstavby na lokalitě ČSA, 2014
 • Důl Karviná, výstavba nové ústředny MX-One na lokalitě Lazy, 2014
 • Důl Darkov, upgrade autligyfonní nadstavby na lokalitě 9.květen, 2014
 • Důl ČSM, pokračování upgrade autligyfonní nadstavby, 2014
 • Vítkovice IT Solutions,a.s. 2012,2013
 • Organizace veřejné správy 2012,2013
 • ArcelorMittal Ostrava a.s., výstavba dispečerských systémů - Hlavní dispečink, Energetika, elektrárna 2014
 • SmVaK Ostrava a.s. , dálkový odečet vodoměrů prostřednictvím technologie LPWAN 
 • ČRa a.s., dodávka sensorů LoRaWAN
 • Altternetivo s.r.o., dodávka sensorů LoRaWAN
 • RAYCOM s.r.o., dodávka sensorů LoRaWAN
 • T-MOBILE, a.s. dodávka sensorů SIGFOX
 • SimpleCell a.s., dodávka sensorů SIGFOX
 • EON a.s., dodávka sensorů LoRaWAN
1 . 3 . 2017

AsixWAN - vlastní LoRa network infrastruktura

 

 

Společnost hiDeSign s.r.o. a Solidus Tech s.r.o. nabízejí vlastní ucelené řešení, jehož základem je Network Server, dále
jen NS, mající za úkol koordinovat komunikaci mezi senzorem, přenosovou branou, dále jen GW (gateway) a aplikací.

13 . 1 . 2017

LPWAN v ČR a první reálné zkušenosti v pilotním projektu

Rok 2016 byl z pohledu IoT rokem příchodu nízkopříkonových rádiových technologií (LPWAN) minimálně na náš trh. Do komerčního provozu byly uvedeny hned dvě národní infrastruktury – první je Sigfox, provozována společností Simple Cell Networks a.s., a druhá infrastruktura nad standardem LoRaWAN, kterou spustily České Radiokomunikace a.s. Zatímco první zmíněná infrastruktura je nyní poměrně dobře dostupná na území České republiky a z její podstaty také v mnoha státech nejen v Evropě, pak LoRaWAN započala svůj rozjezd zprvu v krajských městech a nyní se dále úspěšně rozvíjí tak, aby rovněž dosáhla přívlastku ,,národní“. V roce 2016 jsme také zaznamenali několik více či méně úspěšných pokusů o rozjetí privátních či izolovaných infrastruktur na LoRaWAN. Za zmínku v tomto ohledu stojí také síť budovaná kolem Plzně pod zájmovým sdružením PlzenecNET. Všechny tyto aktivity posunuly i počáteční nesmělé krůčky kolem prvních IoT LPWAN projektů o pořádný kus dopředu. Dále si pojďme přiblížit jeden konkrétní projekt.

11 . 11 . 2016

Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení.  

    Certifikační  autorita SIGFOX na základě zhodnocení       konstrukce a měření dospěla k závěru,  že čidlo             SIGFOX MINI UNI lze provozovat v síti SIGFOX a           udělila našemu senzoru certifikaci pod číslem:                          P_0065_E5DE_01.

Astra Ericcson Business Sec com Mitel