Dispečerské systémy

Společnost SolidusTech s.r.o. působí na trhu od roku 2012, nicméně byla etablována z řad expertů, kteří mají více než 20-ti leté zkušenosti v oboru telekomunikační techniky a zejména speciálních modifikací dispečerských systémů dle různorodých potřeb v mnoha oblastech průmyslů, krizového řízení a státní správy. Naši lidé se podíleli na zakázkách pro společnosti např. OKD,a.s., Spolana Neratovice, Duslo Šaľa, USS Steel Košice, Pražský magistrát, Záchranná služba HLMP, E-On, ČEZ, ČD a mnoha dalších. Disponujeme potenciálem nejen pro dodávky, instalace a následnou péči, ale klíčovou oblastí pro nás zůstává vývoj specializovaných řešení pro nestandardní požadavky zejména v důlním a těžkém průmyslu.
Historicky jsme orientovaní na produktové portfolio Aastra (bývalý Ericsson), které je stále špičkou v moderních telekomunikacích a díky tomuto portfoliu a vývojovému potenciálu jsme schopni splnit prakticky jakýkoliv požadavek v oblasti dispečerské komunikace a jiných komunikačních oblastech.

Integrační potenciál

Z vazby na produktové portfolio firmy Aastra, ve spolupráci s jinými partnery a z výsledků vlastního vývoje vyplývá, že jsme schopni zajistit zejména tyto dodávky:

 • Standardní pobočkové systémy od 30 do 20 000 poboček na bázi TDM a VoIP
 • VoIP telefonii jak ze strany účastníků, tak ze strany příčkování s jinými systémy
 • Jednoduché dispečerské systémy s řízenou hlasovou konferencí pro 30 až 120 účastníků v rámci systému pro 30 až 20 000 poboček
 • Rozsáhlé dispečerské systémy s konferenčními můstky a integrací do konvenčních nebo trunkových rádiových struktur (zejména portfolio Motorola)
 • Specializované řešení dispečerských systémů s nadstavbovou části pro připojení atypických koncových zařízení
 • Počítačově řízené dispečinky od jednoduchých až po specializované
 • Koncentrátory analogových telefonních portů přes IP nebo klasickou technikou TDM
 • Integrační možnosti s jinými systémy - staršími nebo systémy 3. Stran
 • Akustická řešení pro dispečerská pracoviště
 • Administrační SW pro správu a údržbu dodaných řešení
 • Videokonferenční systémy

Vývojový potenciál

Protože problematika dispečerských řešení je velmi rozsáhlá a požadavky zákazníků bývají v různých oborech různé a pro splnění některých kritérií neexistuje na trhu vhodný unifikovaný produkt nebo řešení, zabýváme se i vývojovou činností zejména v těchto oblastech:

 • Důlní telefonie na bázi autligyfonních přístrojů
 • SIP telefonie a distribuce analogových poboček po IP přes optické a metalické vedení
 • Konferenční řešení pro řízené konference v rámci TDM a IP systémů
 • TDM koncentrátory telefonního provozu pro distribuci analogových linek po metalickém vedení
 • Rozhraní pro integraci rádiových sítí na bázi Motorola

Přehled nabízeného řešení

Na níže uvedeném obrázku je zobrazeno řešení pro důlní dispečerský systém tak, jak je realizován pro společnost OKD a v určitých modifikacích nebo vynecháním některých komponent lze toto řešení aplikovat obecně kdekoliv.

Systém DDS pro OKD

Digitální spojovací pole

Jádrem řešení je digitální spojovací pole Aastra MX One, jehož činnost je řízená aplikačním serverem. Na tomto serveru, který většinou bývá virtualizován, běží i jiné aplikace nutné pro zabezpečení požadovaných funkcí, např. aplikace dispečerského serveru pro počítačové dispečerské klienty, administrace apod.

Konferenční můstek

Poměrně zajímavou komponentou v systému je tzv. konferenční můstek, tj. unikátní zařízení z vlastního vývoje, pomocí kterého lze sestavovat a řídit hlasové konference. Zejména řízení konferencí je velmi důležité v oblasti průmyslu, kde se vyskytuje hluk a dispečer má plnou kontrolu nad akustickým kanálem od každého člena konference a dle podmínek jej může nastavit do módu duplexního nebo simplexního. Toto lze realizovat se všemi účastníky v systému a také s účastníky připojenými po příčce, např. z veřejné telekomunikační sítě, s pevnými nebo mobilními účastníky. Vývojem těchto můstků se zabýváme asi 10 let a existuje cca 150 instalací.

IP převodník pro průmyslové systémy SIP GW8

V principu jsou dnešní pobočkové ústředny řešeny na bázi IP a MX One není výjimkou. Pro zachování požadavků na pevnou telekomunikaci je k dispozici tzv. Media Gateway, která zachovává standardní rozhraní analogových linek, digitálních systémových linek a příčkových rozhraní zejména na bázi ISDN. IP telefonie je vhodná pro distribuci telefonních účastníků po IP infrastruktuře a je možné buď připojit přímo IP telefon nebo vhodný převodník IP/analogová linka. Zejména pro druhý účel jsme vyvinuli vlastní převodník IP/analogová linka, který se od běžně dostupných převodníků odlišuje zejména schopností dodat dostatečný vyzváněcí signál pro průmyslové telefony, jejichž vyzváněcí obvody potřebují daleko výkonnější zdroje vyzvánění než kancelářské telefony. Toto řešení je na našem trhu opět unikátní. Převodníky dodáváme buď jako OEM desky pro zástavbu do vhodných a schválených skříní pro daný typ prostředí nebo jako hotový produkt v nevýbušném závěru SP2 firmy Q elektrik. Převodník lze připojit na metalické nebo optické vedení a lze jej registrovat k libovolné bráně SIP, která je nutná pro činnost tohoto převodníku.
Převodník je napájený 12V/3A a typ použitého zdroje závisí na podmínkách, ve kterých je instalován.

Počítačová telefonie

Zejména pro rozsáhlé dispečerské systémy, kde je potřeba obsluhovat řádově stovky až tisíce účastníků jsme před mnoha lety ve spolupráci s firmou Prosystem navrhli dispečerskou aplikaci, která byla původně založena na standardu TAPI a postupným vývojem je k dispozici i modifikace na protokolu CSTA fáze I. V současné době nabízíme vlastní dispečerskou aplikaci již na standardu CSTA fáze III, která je výsledkem práce našeho vývojového týmu a zohledňuje všechny nabyté zkušenosti z předchozích aplikací . Dispečerskou aplikací je možné instalovat na běžné PC s operačním systémem Windows XP, 7, 8 a její funkcionalita je přizpůsobená pro ovládání z dotykové obrazovky. Aplikace je typu klient-server, přičemž server slouží k řízení specializovaného HW, který je dle požadavků nutný k zabezpečení očekávaných funkcí celého řešení. Typicky server řídí např. důlní nadstavbu ALUS-DSK v systémech pro doly OKD, konferenční můstky, rádiové integrační můstky apod. Na server pak dispečerský klient odesílá požadavky pro připojení daného rozhraní ke své lince a server pak tyto požadavky zajišťuje kooperací s příslušnými systémy a ústřednou MX One.

Důlní nadstavba ALUS-DSK

Karty ALUS a DSK byly vyvinuty pro potřebu připojení autligyfonních telefonních přístrojů z produkce Tesla Stropkov. V současné době je uvolněná k prodeji a instalaci 2. generace karet ALUS a DSK, které jsou řízeny přes TCP/IP protokol a je tak možné udělat jakoukoliv distribuci v rámci dané lokality a při dodržení instalačních podmínek do normálního prostředí - např. je možné část nadstavby včetně příslušné Media Gateway MX One umístit v důlním prostoru s klasifikací normálního prostředí a do rackové skříně IP54. Toto řešení je výhodné zejména pro ušetření kabelové kapacity v jámě.

Koncové přístroje

Pro dispečerská pracoviště dodáváme standardní digitální systémové přístroje Aastra, které na přání doplňujeme buď o náhlavní soupravy Plantronics nebo o tzv. mikrofonní konzoli z vlastní produkce, která umožňuje připojit kvalitní dynamický mikrofon a reproduktory pro vedení hlasitého hovoru. Máme celkem bohaté zkušenosti s návrhy akustického a ergonomického řešení různých dispečinků včetně návrhu vybavení nábytkem, uspořádání pracovních ploch apod.

Integrace vysílačkové sítě

Dle specifických požadavků zákazníka jsme realizovali několik instalací (ČEZ, E-On, Dulo Šaľa) s tzv. vysílačkovou integrací, kdy dispečer kromě běžných telefonních hovorů má kompletně integrovaný i rádiový kanál se všemi běžnými funkcemi, které jsou od vysílačkové komunikace očekávány. Prioritně se soustředíme na integraci rádiových stanic Motorola a to jak konvenčních analogových, tak i digitálních trunkových.

 

Portfolio dispečerského systému

 

 

31. 5. 2018

Nové senzory pro IoT

Na základě požadavků našich klientů se nám podařilo vyrobit nové senzory. Dále jsme jsme rozšířili naše techologie i o NB-IOT. sledujte náš

eshop, kde naleznete kompletní sortiment našich výrobků.

18. 10. 2017

Smart metering

V oblasti smart meteringu jsme po několika úspěšných pilotních projektech (SmVaK, VAS divize Znojmo, ČeVaK a další) zahájili implementaci reálných nasazení v řádech mnoha stovek až tisíce kusů inteligentních vodoměrných jednotek z vlastní produkce v infrastrukturách LoRaWAN a Sigfox.

Opět i  zde poskytujeme kromě vlastního HW služby aplikačního serveru a řešíme konektivitu jednak na vlastní LoRaWAN infrastruktuře, tak na infrastruktuře Sigfox. V realizaci jsou rovněž projekty, kde je testována metoda Read by Drive přes kombinovný LoRaWAN a proprietární LoRa protokol. Do projektů nasazujeme vlastní odečítací hlavy pro vodoměry Sensus 420/620, Itron Floodis, dále průmyslové typy MAINECKE WPD, WSD a Sensus Maistream. Všechny jednotky mají inteligentní hlídaní průtoků, disponují dálkovou konfigurací parametrů a jsou neustále vylepšovány našim vývojovým týmem.

6. 10. 2017

Chytré vinice, zemědělství,..

Společnost Solidus Tech dodala čidla pro tzv. chytré vinice pro infrastrukturu Sigfox. Naše čidla jsou rozmístěná v oblasti Mikulovska, Hodonínska, Břeclavska a dokonce i v dolním Rakousku. Pomáháme vinařům sbírat důležitá data o teplotách, vlhkosti a srážkách na rozsáhlých vinicích a díky těmto údajům dokáži vinaři předvídat různé důležité parametry pro maximální výnosy jejich úrody.

 

Dále jsme připravili další modifikace čidel pro přesné zemědělství pro partnerskou společnost. Dodávky jsou zatím úspěšně testovány přímo u konečných uživatelů a o konečných výsledcích budeme informovat.

4. 9. 2017

Spolupráce s Deutsche Telekom/T-Mobile

Naše společnost podepsala kontrakt na dodávku prvních 500ks zařízení pro RFID identifikaci pro infratrukturu Sigfox se společnosti T-mobile.

Dodávka obsahuje jak HW, tak i příslušnou aplikaci, na které pracujeme s partnerem hiDeSign, kde využíváme vlastní aplikační server vytvořený speciálně pro IoT projekty. Společně s T-mobile vnímáme ohromný potenciál v RFID jednotkách, které díky bateriovému napájení umožňují velmi snadnou instalaci. První pilotní nasazení proběhlo v oblasti facility managementu a v přípravě jsou projekty v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

1. 3. 2017

AsixWAN - vlastní LoRa network infrastruktura

 

 

Společnost hiDeSign s.r.o. a Solidus Tech s.r.o. nabízejí vlastní ucelené řešení, jehož základem je Network Server, dále jen NS, mající za úkol koordinovat komunikaci mezi senzorem, přenosovou branou, dále jen GW (gateway) a aplikací.

13. 1. 2017

LPWAN v ČR a první reálné zkušenosti v pilotním projektu

Rok 2016 byl z pohledu IoT rokem příchodu nízkopříkonových rádiových technologií (LPWAN) minimálně na náš trh. Do komerčního provozu byly uvedeny hned dvě národní infrastruktury – první je Sigfox, provozována společností Simple Cell Networks a.s., a druhá infrastruktura nad standardem LoRaWAN, kterou spustily České Radiokomunikace a.s. Zatímco první zmíněná infrastruktura je nyní poměrně dobře dostupná na území České republiky a z její podstaty také v mnoha státech nejen v Evropě, pak LoRaWAN započala svůj rozjezd zprvu v krajských městech a nyní se dále úspěšně rozvíjí tak, aby rovněž dosáhla přívlastku ,,národní“. V roce 2016 jsme také zaznamenali několik více či méně úspěšných pokusů o rozjetí privátních či izolovaných infrastruktur na LoRaWAN. Za zmínku v tomto ohledu stojí také síť budovaná kolem Plzně pod zájmovým sdružením PlzenecNET. Všechny tyto aktivity posunuly i počáteční nesmělé krůčky kolem prvních IoT LPWAN projektů o pořádný kus dopředu. Dále si pojďme přiblížit jeden konkrétní projekt.

11. 11. 2016

Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení. 

7. 10. 2016

Mikropilot pro SmVaK

Ke konci června 2016 naše společnost SolidusTech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro dálkový odečet vodoměrů společnosti SmVaK Ostrava a.s. Na tomto pilotním projektu jsme úzce spolupracovali se společnosti OVOD  a.s., která je servisní společnosti SmVaKu a zodpovídá mimo jiné za odečty vodoměrů.

21. 9. 2016

Eshop - koncová zařízení IoT

Spustili jsme eshop s koncovími zařízeními pro IoT. Pomocí odkazu http://eshop.solidustech.cz  spustíte stránky eshopu.

hiDesign mineo ZOOCO EOCE VŠB-TU Ostrava