Svolávací systém pro krizové řízení podrobně

Na základě požadavků a zkušeností s dispečerskými systémy nasazovanými do prostředí urgentních příjmů nemocnic a záchranných stanic byl realizován systém pro hromadné svolávání účastníků a sběr jejich reakcí na událost, která je předmětem svolávání. V praxi tento systém funguje tak, že námi dodávaná aplikace udržuje databázi účastníků, kteří mají být kontaktování dle nastalé situace. Situace je definována tzv. traumaplánem, který mimo jiné obsahuje seznam participujících lidí tvořící tým, který má za úkol danou situaci řešit. Ne vždy je ovšem možné vytvořit takový tým jen z prostého seznamu lidí, ale je třeba zjistit jejich momentální dostupnost a možnost jejich participace na řešení dané situace. Právě rychlé vytvoření týmu specialistů je v krizové situaci velice důležité a čas zde hraje podstatnou roli. V průběhu svolávání již obsluha tohoto systému vidí, jak reagují jednotliví obvolávání účastníci.


Jak systém funguje?


Svolávací systém je založen na hlasovém hromadném volání a je mnohem efektivnější než systémy založené na SMS kontaktování. Jednak je SMS negarantovaná služba v síti operátora a jednak je poměrně komplikovaná reakce na SMSze strany příjemce - nutnost poslání textu, jeho vyhodnocení systémem atd. Hlasové volání umožňuje přehrát volanému srozumitelnou hlášku obsahující informaci nebo skupinu informací s požadavkem na reakci přes DTMF - klávesnici telefonu. Po vyslechnutí hlášky čeká systém na reakci volaného. Každému číslu nebo kódu (kombinaci více čísel a speciálních znaků * a #) lze přidělit význam odpovídající reakci volaného účastníka. Například může být obvolána velká skupina lidí - účastníků krizového plánu, u nichž je zjišťována časová dostupnost. Může-li účastník být k dispozici do 10-ti minut, stiskne DTMF 1, do 20 minut, stiskne DTMF 2, nemůže se zúčastnit, stiskne např. DTMF0. Veškeré reakce jsou pak sesbírány a vizualizovaný on-line, resp. převedeny do tištěného reportu. Během svolávání pak operátor vidí, s kým může počítat a kdy bude mít daného člověka k dispozici a zda vůbec.

Příklad layoutu

Příklad hlavní obrazovky aplikace

 

Na hlavní obrazovce je kromě on-line stavu reakcí od svolávaných účastníků také k dispozici přehled dostupných prostředků realizujících svolávání - tzv. KKO karet a SMS bran a také ukazatele úspěšnosti volání, dosaženého času apod.
Aplikace je maximálně konfigurovatelná a veškeré reakce a tiskové reporty lze pouhým nastavením přizpůsobit požadavkům uživatele. Díky značné variabilitě lze bez větších zásahů využít systém např. v těchto oblastech:

 

  • Urgentní příjmy nemocnic - pro tento účel byl systém původně vyvíjen a v této modifikaci slouží pro svolávání tzv. traumaplánu nemocnic jak skutečných ostrých, tak cvičných
  • Krevní centra - modifikace automaticky kontaktující dárce dané krevní skupiny při okamžité potřebě nebo při poklesu stavu zásob pod danou úroveň
  • Centra krizového řízení - zde je funkce velice podobná jako u svolávání traumaplánu, typicky bude ale HW výbava vyšší pro zajištění daleko větší propustnosti jak hlasového volání, tak kontaktních SMS.
Typická konfigurace systému

 

31. 5. 2018

Nové senzory pro IoT

Na základě požadavků našich klientů se nám podařilo vyrobit nové senzory. Dále jsme jsme rozšířili naše techologie i o NB-IOT. sledujte náš

eshop, kde naleznete kompletní sortiment našich výrobků.

18. 10. 2017

Smart metering

V oblasti smart meteringu jsme po několika úspěšných pilotních projektech (SmVaK, VAS divize Znojmo, ČeVaK a další) zahájili implementaci reálných nasazení v řádech mnoha stovek až tisíce kusů inteligentních vodoměrných jednotek z vlastní produkce v infrastrukturách LoRaWAN a Sigfox.

Opět i  zde poskytujeme kromě vlastního HW služby aplikačního serveru a řešíme konektivitu jednak na vlastní LoRaWAN infrastruktuře, tak na infrastruktuře Sigfox. V realizaci jsou rovněž projekty, kde je testována metoda Read by Drive přes kombinovný LoRaWAN a proprietární LoRa protokol. Do projektů nasazujeme vlastní odečítací hlavy pro vodoměry Sensus 420/620, Itron Floodis, dále průmyslové typy MAINECKE WPD, WSD a Sensus Maistream. Všechny jednotky mají inteligentní hlídaní průtoků, disponují dálkovou konfigurací parametrů a jsou neustále vylepšovány našim vývojovým týmem.

6. 10. 2017

Chytré vinice, zemědělství,..

Společnost Solidus Tech dodala čidla pro tzv. chytré vinice pro infrastrukturu Sigfox. Naše čidla jsou rozmístěná v oblasti Mikulovska, Hodonínska, Břeclavska a dokonce i v dolním Rakousku. Pomáháme vinařům sbírat důležitá data o teplotách, vlhkosti a srážkách na rozsáhlých vinicích a díky těmto údajům dokáži vinaři předvídat různé důležité parametry pro maximální výnosy jejich úrody.

 

Dále jsme připravili další modifikace čidel pro přesné zemědělství pro partnerskou společnost. Dodávky jsou zatím úspěšně testovány přímo u konečných uživatelů a o konečných výsledcích budeme informovat.

4. 9. 2017

Spolupráce s Deutsche Telekom/T-Mobile

Naše společnost podepsala kontrakt na dodávku prvních 500ks zařízení pro RFID identifikaci pro infratrukturu Sigfox se společnosti T-mobile.

Dodávka obsahuje jak HW, tak i příslušnou aplikaci, na které pracujeme s partnerem hiDeSign, kde využíváme vlastní aplikační server vytvořený speciálně pro IoT projekty. Společně s T-mobile vnímáme ohromný potenciál v RFID jednotkách, které díky bateriovému napájení umožňují velmi snadnou instalaci. První pilotní nasazení proběhlo v oblasti facility managementu a v přípravě jsou projekty v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

1. 3. 2017

AsixWAN - vlastní LoRa network infrastruktura

 

 

Společnost hiDeSign s.r.o. a Solidus Tech s.r.o. nabízejí vlastní ucelené řešení, jehož základem je Network Server, dále jen NS, mající za úkol koordinovat komunikaci mezi senzorem, přenosovou branou, dále jen GW (gateway) a aplikací.

13. 1. 2017

LPWAN v ČR a první reálné zkušenosti v pilotním projektu

Rok 2016 byl z pohledu IoT rokem příchodu nízkopříkonových rádiových technologií (LPWAN) minimálně na náš trh. Do komerčního provozu byly uvedeny hned dvě národní infrastruktury – první je Sigfox, provozována společností Simple Cell Networks a.s., a druhá infrastruktura nad standardem LoRaWAN, kterou spustily České Radiokomunikace a.s. Zatímco první zmíněná infrastruktura je nyní poměrně dobře dostupná na území České republiky a z její podstaty také v mnoha státech nejen v Evropě, pak LoRaWAN započala svůj rozjezd zprvu v krajských městech a nyní se dále úspěšně rozvíjí tak, aby rovněž dosáhla přívlastku ,,národní“. V roce 2016 jsme také zaznamenali několik více či méně úspěšných pokusů o rozjetí privátních či izolovaných infrastruktur na LoRaWAN. Za zmínku v tomto ohledu stojí také síť budovaná kolem Plzně pod zájmovým sdružením PlzenecNET. Všechny tyto aktivity posunuly i počáteční nesmělé krůčky kolem prvních IoT LPWAN projektů o pořádný kus dopředu. Dále si pojďme přiblížit jeden konkrétní projekt.

11. 11. 2016

Sigfox MINI UNI Certification ID P_0065_E5DE_01

S potěšením oznamujeme, že náš vlastní produkt sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení. 

7. 10. 2016

Mikropilot pro SmVaK

Ke konci června 2016 naše společnost SolidusTech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro dálkový odečet vodoměrů společnosti SmVaK Ostrava a.s. Na tomto pilotním projektu jsme úzce spolupracovali se společnosti OVOD  a.s., která je servisní společnosti SmVaKu a zodpovídá mimo jiné za odečty vodoměrů.

21. 9. 2016

Eshop - koncová zařízení IoT

Spustili jsme eshop s koncovími zařízeními pro IoT. Pomocí odkazu http://eshop.solidustech.cz  spustíte stránky eshopu.

hiDesign mineo ZOOCO EOCE VŠB-TU Ostrava